Casas con estrutura de madeira

Empresas colaboradoras da Carpintería Rañal y Lago.

Na Carpintería Rañal y Lago de Cerdido traballamos en estreita colaboración cos mellores profesionais dentro de cada sector coa finalidade de poder ofrecer aos nosos clientes os mellores servizos nos traballos que realizamos:

  • Fabricación de casas de estrutura de madeira.
  • Deseño e fabricación de cociñas.
  • Deseño e fabricación de mobiliario a medida.
  • Rehabilitación e reformas.
  • Carpintería en xeral.

Algúns destes profesionais son:

  • Belén Bouza Testa

    Belén Bouza Testa
    Arquitecto Técnico
    Colexiado 2142

  • Grupo Diyesca

    Grupo Diyesca
    Produtos construción
    yesos, escayola...

  • Domohomo

    domohomo
    Estudio arquitectura
    Santiago

  • Maderas del Noroeste, s.a.

    Maderas del Noroeste S.A.
    Madeira, tarimas,
    taboleiros, colas...

  • Panel Aragón

    Panel Aragón
    Panel sándwich
    imitación teja, madera...